Δημιουργία αποθετηρίου

Η δημιουργία ενός αποθετηρίου όπου οι φοιτητές της ΔΕΟ  θα μπορούν να βρουν βοηθητικά κείμενα ή παρουσιάσεις(αρχεία powerPoint) ξεκινάει τώρα.Σας καλώ στη δημιουργία μιας συλλογής από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμους για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές  ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βοηθητικό υλικό.Στείλε την πρόταση σου,τις απορίες ή ενστάσεις σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg
Advertisements

ΔΕΟ 44-Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg

 

 

ΔΕΟ 43-Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg

ΔΕΟ 42-Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg

ΔΕΟ 41-Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg

 

 

 

ΔΕΟ 40-Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg

ΔΕΟ 45-Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg

ΔΕΟ 34- Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg

ΔΕΟ 33-Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg

ΔΕΟ 31-Σημειώσεις

Η ενότητα αυτή είναι κενή αλλά με τη συνεισφορά  σας,μπορούμε να χτίσουμε μια χρήσιμη συλλογή από σημειώσεις,παρουσιάσεις,αρχεία excel κλπ.ή σύνδεσμοι για αρχεία στο ίντερνετ ή χρήσιμα,ενδιαφέροντα e-books από δωρεάν,αξιόπιστες πηγές.Στείλε την πρόταση σου στο 4deostudents@gmail.com ή στη σελίδα μας στο facebook.Τα υποστηριζόμενα,από την δωρεάν έκδοση του wordpress,αρχεία είναι

 • doc,docx
 • xls,xlsx
 • pdf(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • ppt
 • odt(προτεινόμενο-λόγω μικρότερου μεγέθους)
 • key
 • jpg,jpeg